Povratak na aktuelnu verziju - Infosec
 

Vesti i saopštenja

ODRŽANA TELEGROUP INFOSECURITY KONFERENCIJA 2014

 
infosec_naslovna_2014U sredu, 16. aprila 2014. godine je, u Beogradu, održana druga po redu “TeleGroup Infosecurity” konferencija, kojoj je prisustvovalo oko 200 poslovnih partnera i korisnika iz državnih organa, javnih i privatnih preduzeća i finansijskih institucija. Pod sloganom “Protect Connected” TeleGroup je uz podršku globalnih lidera u oblasti informacione bezbednosti kao što su Cisco, IBM, Check Point, F5, Trend Micro i Observe IT, dao odgovore na neka od pitanja kako zaštititi IT i komunikacione resurse od sve sofisticiranijih napada, malicioznih softvera i drugih oblika zloupotreba informacija.

Konferenciju je otvorila Diana Gligorijević, direktor marketinga kompanije TeleGroup, istakavši da je stanje informacione bezbednosti u zemlji koja nema resorno ministarstvo, odraz državne politike i privrednog pristupa, gde se sve radi “ad hoc” tek kada se incident desi. Predstavila je i glavne strateške pravce kompanije, koja se pored informacione bezbednosti, sve više orijentiše ka rešenjima za digitalizaciju televizije, IPTV i drugim “multiscreen” rešenjima, koja zbog koncepta interaktivnog video sadržaja, definitivno infrastrukturu operatora čine još ranjivijom, za šta je neophodno obezbediti adekvatne sisteme zaštite ne samo na nivou mreže već i podataka. Takođe je promovisan i izlazak kompanije na društvene mreže, koje sve više postaju edukativni kanal komunikacije sa ciljnom javnošću.

Dalibor Ratković, regionalni direktor prodaje ICT rešenja kompanije TeleGroup, istakao je da se na globalnom nivou u segmentu informacione bezbednosti primenjuje reaktivna, a ne preventivna politika, zbog čega je procenat adekvatne zaštićenosti IT i komunikacionih resursa još uvek srazmerno mali. U tom cilju neophodna je sistemska primena tehnologija za zaštitu mreža i podataka kao i uspostavljanje pravila i procedura, kako na nivou države tako i na nivou privrede. U skladu sa razvojem tehnologija, promenom ponašanja poslovnih korisnika i građana kao konzumenata tehnologija u svakodnevnom životu, hakeri širom planete razvijaju sve sofisticiranije maliciozne kodove, koji se putem elektronske pošte i linkova infiltriraju u mrežu i uzrokuju ogromne materijalne štete, krađu identiteta i podataka. Sve učestaliji su i primeri ekstremnih “haktivista” koji u kiber prostoru vode ratove i kroje globalnu političku mapu, što je dato na primeru krize u Ukrajini. Zaključio je da se projekti zaštite informacionih sistema moraju kontinuirano sprovoditi i paralelno raditi na daljem razvoju mehanizama zaštite.

Nakon uvodnog izlaganja, Dragan Novaković iz kompanije Cisco, predstavio je Cyber Security rešenja koja mogu da odgovore na najnovije pretnje u kiber prostoru, koje su sve više ekonomski i politički orijentisane. Osim tradicionalnih sistema za zaštitu pristupa mrežama zatim “firewall”, “intrusion prevention” i sistema za zaštitu elektronske pošte i veb saobraćaja, Cisco se u poslednjih šest meseci okrenuo ka kompletnim rešenjima za zaštitu od kiber pretnji kroz preuzimanje kompanije Sourcefire.

Atila Kiš iz kompanije IBM predstavio je najnovija rešenja za otkrivanje i sprečavanje veb prevara. Preuzimanjem kompanije Trusteer, koja je lider u razvoju rešenja za zaštitu organizacija od finansijskih i drugih naprednih prevara u on line okruženju, IBM upotpunjuje svoj “security” portfolio.

Martin Koldovsky iz kompanije Check Point predstavio je naprednu „security“ arhitekturu koja može da odgovori najnovijim tehnološkim izazovima. Integracijom sa poslovnim procesima organizacije ona pruža zaštitu korisničke infrastrukture od neovlašćenih upada, malicioznih softvera i krađe identiteta.

Stručnjak za informacionu bezbednost iz kompanije F5, Jakub Sumpich, predstavio je rešenja za kontrolu i upravljanje postojećih aplikacija u sistemu korisnika. Dat je pregled rešenja kako da se na adekvatan način isporuče aplikacije korisnicima koji su u pokretu i koji sa različitih personalnih uređaja kao što su pametni telefoni, lap top i tablet računari, PC (BYOD) pristupaju korporativnoj mreži.

Albin Penič iz kompanije Trend Micro predstavio je rešenja za zaštitu virtuelizovanog okruženja za koje do sada nije bilo razvijenih mehanizama zaštite. Istakao je da se kroz integraciju sa VMware-om kompanija specijalizovala za zaštitu modernih Data centara baziranih na virtuelnoj platformi.

Putem interneta skupu se obratio Ilan Sharoni iz kompanije Observe IT, koja je poznata po razvoju rešenja za napredno praćenje, monitoring i analizu sesija. Ona unapređuju postojeće sisteme održavanja bilo da je u pitanju podrška lokalnog administratora, podrška sa udaljene lokacije ili koncept „outsourcinga“.

TeleGroup Infosecurity konferencija je pokrenuta sa ciljem podizanja nivoa informacione bezbednosti regiona zapadnog Balkana i pretenduje da postane jedan od najznačajnijih IT Security događaja na ovim prostorima. Kao IT kompanija koja se bavi sigurnosnim tehnologijama, želeli smo da podržimo napore regionalnih IT asocijacija u skretanju pažnje državnim strukturama i široj javnosti o informacionoj bezbednosti kao najznačajnijem resursu svake države kao i postojanju sve sofisticiranijih pretnji u sajber prostoru, koje mogu da ugroze stabilnost regionalne privrede i društva. U tom smislu je neophodno sistemsko uvođenje mehanizama zaštite od sajber kriminala, što je zajednička odgovornost državnih struktura i privrede, gde se od IT kompanija očekuje da obezbede kvalitetna rešenja.

Prva Infosecurity konferencija održana je 2011. godine u Republici Srpskoj. Do danas je održano ukupno pet konferencija na tržištu Srbije i Republike Srpske, jer se od 2013. godine konferencija održava dva puta godišnje na oba tržišta. Plan je da se u narednom periodu konferencija organizuje i na ostalim tržištima na kojima je TeleGroup poslovno prisutan.

Sve detalje o konferenciji možete pogledati na: www.infosec.rs/2014//2014/ i www.telegroup.rs


ciscoibm F5  checkpointobserveittrendmicro