Opis kompanija

Kompanija TeleGroup je osnovana 1992. godine u Londonu (Velika Britanija) sa 100% privatnim vlasničkim kapitalom. Bavila se primarno inženjeringom telekomunikacionih sistema i prodajom komunikacione opreme, a danas je jedan od vodećih “Solution provajdera” u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija i energetike na tržištu zapadnog Balkana sa sedištem u Beogradu (Srbija). Pozicionirajući se kao pouzdan tehnološki partner mnogih značajnih preduzeća, državnih institucija i organizacija u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj, TeleGroup nastavlja ekspanziju i na tržišta Bliskog istoka i Afrike.

Osnovna delatnost kompanije je kreiranje i implementacija ICT rešenja, razvoj softverskih aplikacija, kreiranje rešenja za digitalnu televiziju, implementacija video i multiscreen sistema kao i integracija telekomunikacione, IT i elektroenergetske infrastrukture. Orijentisana ka poslovnim korisnicima, kompanija nudi širok spektar profesionalnih servisa.

Danas se kompanije suočavaju sa najagresivnijim pretnjama u istoriji informacionih tehnologija. Rastući tehnološki trendovi su povećali produktivnost i poslovnu preduzimljivost, ali su u isto vreme doveli do novih rizika u poslovanju. Bezbednosna inteligencija je ključna za zaštitu kompanija od povećanih pretnji.

 

HPE je vodeći provajder inteligentnih rešenja za bezbednost i usklađenih rešenja za kompanije koje žele da ublaže rizike i da se odbrane od današnjih pretnji nove generacije. Bazirajući se na vodećim rešenjima na tržištu kao sto su ArcSight, Atalla, Fortify i Voltage, HP Enterprise Security omogućava kompanijama da imaju proaktivan pristup bezbednosnim rešenjima. HPE security istraživanja poboljšavaju portfolio usluga kroz inovativna rešenja, isporučujući inteligentna rešenja i dajući uvid u buduće tendencije sigurnosnih rešenja i ključne pretnje sa kojima se suočavaju današnje kompanije.

CyberArk je jedina kompanija koja se bavi prevencijom targetiranih sajber napada koji napadaju u centar svake kompanije. CyberArk se bavi zaustavljanjem napada pre nego sto počnu da utiču na poslovanje, i upravo zbog toga ima poverenje vodećih kompanija.

Više od 10 godina CyberArk je lider na tržištu zaštite kompanija od prikrivenih sajber napada koji pogađaju najvažnije sektore kompanije. Danas CyberArk isporučuje najnoviju generaciju ciljanih bezbednosnih rešenja koja pomažu da kompanije ne reaguju na sajber pretnje i da ih prevaziđu, uz sprečavanje napada pre nego što dođe do potpunog oštećenja poslovanja. CyberArk ima predstavništva u Americi, Izraelu, Engleskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Holandiji i Singapuru i pruža usluge klijentima u preko 65 zemalja.

Check Point Software Technologies Ltd. je međunarodni lider za IT bezbednost, pružajući beskompromisnu zaštitu mreže, krajnjih tačaka i podataka, te smanuje kompleksnost ponuđenih rešenja. Check Point je osnovan u Ramat-Gan (Israel) 1993. godine, a danas broji i do 2.350 zaposlenih. Check Point je svoj razvoj počeo sa Firewall-1 i njegovom patentiranom “Stateful inspection” tehnologijom. Danas, Check Point nastavlja da razvija nove inovacije zasnovane na arhitekturi Software Blade, pružajući korisnicima fleksibilna i jednostavna rešenja koja se mogu u potpunosti prilagoditi bezbednosim potrebama svake organizacije.

Sa više od 25 godina iskustva, kompanija Trend Micro prepoznata je kao jedini „pure-play” Security provajder i tržišni lider u oblastima Cloud sigurnosti, bezbednosti servera, sadržaja i virtuelizacije. Kompanija isporučuje rešenja najbolja u svojoj klasi, koja smanjuju rizike sa kojima se suočavaju korisnici, vlasnici preduzeća ili zaposleni, štiteći na najvišem nivou fizičko, virtuelno i Cloud okruženje.

Forcepoint platforma štiti od tzv. unutrašnjih pretnji (slučajnih i zlonamernih), kao i od spoljnih napada, brzo otkrivajući povrede, minimizirajući period opasnosti – period između uočavanja problema i sanacije. Samim tim, Forcepoint brzo i efikasno zaustavlja krađu resursa.  Sa kompanijom Forcepoint, organizacije mogu zaštititi korisnike, mreže i podatake u oblaku, na putu i u kancelariji. Mi obezbeđujemo visok nivo zaštite, omogućavamo bolje donošenje odluka tako da se naši klijenti mogu koncentrisati na ono što je važno za njih.